Tin tức DoraHacks Announces Successful Special Session of BUIDL Station to Promote Polkadot Hackathon...

DoraHacks Announces Successful Special Session of BUIDL Station to Promote Polkadot Hackathon Vietnam 2023

Có thể là hình ảnh về 10 người

Ho Chi Minh City, Vietnam – November 6, 2023 – DoraHacks Vietnam, a leading global hackathon platform, today announced the successful completion of its “BUIDL Station” event, which was held in Ho Chi Minh City, Vietnam, on November 5th, 2023. The event was held to promote the “Polkadot Hackathon Vietnam 2023,” which is currently underway on DoraHacks.io.

Có thể là hình ảnh về 3 người, bàn cờ và văn bản
Có thể là hình ảnh về 9 người
Có thể là hình ảnh về 12 người và hoa thanh cúc

The “BUIDL Station” event attracted many participants from across the region, and featured a talk by SubWallet, a leading Web3 wallet provider. The event also provided participants with the opportunity to learn more about the “Polkadot Hackathon Vietnam 2023” and network with other Web3 developers.

Có thể là hình ảnh về 12 người, mọi người đang học, bàn và văn bản cho biết 'DoraHacks Viet'
Có thể là hình ảnh về 9 người và văn bản

“We are excited to see the success of “Polkadot Hackathon Vietnam 2023” on DoraHacks.io ,” said Paulus, BD at DoraHacks Vietnam. “We are committed to supporting the growth of the Web3 community in Vietnam, and we are confident that the “Polkadot Hackathon Vietnam 2023” will be a great opportunity for developers to build innovative new products and solutions on the Polkadot’s ecosystem.”

Có thể là hình ảnh về 5 người, bàn, thiết bị chiếu sáng, trong nhà và văn bản
Có thể là hình ảnh về 6 người và văn bản
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

About DoraHacks

DoraHacks is a global hackathon organizer and one of the world’s most active multi-chain Web3 developer platforms. It creates a global hacker movement and provides crypto native toolkits to help developers around the world team up and fund their ideas and BUIDLs via hackathons, bounties, grants, grant DAOs, and public good staking. By far, more than 6500 projects from the DoraHacks community have received over $40 million in grants and other forms of contributions from supporters worldwide. A large number of open source communities, DAOs, and more than 70 major blockchain ecosystems are actively using Dora’s infrastructure (DoraHacks.io) for open source funding and community governance.

About SubWallet

SubWallet is the comprehensive non-custodial wallet solution for Polkadot, Substrate & Ethereum ecosystems.
Built on top of Polkadot {.js}, SubWallet focuses on improving UX & UI. We envision a crypto wallet as a Web3 multiverse gateway through which users can enjoy multi-chain services with utmost ease and absolute security.
Connecting and using blockchain-based applications in Polkadot, Substrate & Ethereum ecosystems is smoother than ever with SubWallet Browser Extension, SubWallet Mobile App (Android & iOS) and Web Wallet.

About Polkadot Hackathon Vietnam 2023

Polkadot Hackathon Vietnam 2023 with $22,000 in prizes: Polkadot Hackathon Vietnam 2023 is a great opportunity for talented builders who want to leverage Polkadot’s technologies to build applications for the blockchain space. You can use Polkadot’s top-notch tech stacks and solve one of these eight challenges with your brilliant ideas: build an app-specific chain using Substrate SDK, build an application using ink! language, build a dev tool, build a DEX aggregator, or build an NFT social platform.

- Advertisement -

Tin mới cập nhật

Dora Factory gọi vốn chiến lược từ dao5 và Whampoa Digital

Dora Factory, giao thức quản trị phi tập trung và gọi vốn đa chuỗi để xây dựng public good, cho biết đã nhận được tiền đầu tư chiến lược từ dao5, Whampoa Digital và một số tên tuổi khác. Vòng gọi vốn này sẽ giúp dự án tiếp tục kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng cho sản phẩm staking public good, nghiên cứu thêm các ứng dụng public good mới và hoàn thiện Dora Vota - appchain mới được ra mắt dành riêng cho quản trị phi tập trung và bỏ phiếu.

ChatGPT phân tích 9 yếu tố có thể kết thúc Bitcoin như chúng ta...

rong bối cảnh này, Finbold đã tìm hiểu thông tin từ nền tảng trí tuệ nhân tạo ChatGPT được phát triển bởi OpenAI để hiểu những yếu tố có thể khiến Bitcoin kết thúc như chúng ta biết hiện tại. Chúng tôi đã đặt câu hỏi "Có gì có thể chấm dứt Bitcoin như chúng ta biết?" cho phiên bản trí tuệ nhân tạo cao cấp nhất của ChatGPT-4. Qua phân tích này, trở nên rõ ràng rằng loại tiền điện tử tiên phong này đối mặt với một loạt thách thức, cả từ bên ngoài và bên trong, được đề cập dưới đây:

Bitcoin có thể đạt 46.000 đô la vào năm 2024 – Phỏng vấn với...

Bitcoin có khả năng lấy lại một số mức giá đã mất vào cuối năm, nhưng những người hodler nên chuẩn bị cho những mức giá thấp địa phương trước tiên, theo quan điểm của đồng sáng lập DecenTrader. Tổng quan về giá Bitcoin có thể đạt 35.000 đô la vào cuối năm 2023, mặc dù giá sẽ đi xuống trong quá trình diễn ra.
- Advertisement -
- Advertisement -