Dự án Bắt đầu Solv IC Market Testnet

Bắt đầu Solv IC Market Testnet

Chúng tôi đã ra mắt trên testnet! Vui mừng giới thiệu ứng dụng đầu tiên của chúng tôi – – IC Market lần đầu tiên!

Để biết thêm thông tin?
Dưới đây là hướng dẫn về cách bắt đầu. Nếu bạn gặp sự cố hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng hỏi trong kênh Telegram của chúng tôi.

Kết nối với Ví

Đăng nhập IC Market lần đầu tiên, bạn cần có ví trong Mạng testnet của Rinkeby:

Sau đó kết nối IC Market với ví của bạn khi được nhắc:

Nhận ETH thử nghiệm từ Rinkeby faucet

Nhấp vào “Mua” sau đó nhấp vào “Nhận Ether” để nhận ETH thử nghiệm từ Rinkeby faucet

Bạn sẽ nhảy đến trang https://www.rinkeby.io/#stats, sau đó nhấp vào “Crypto Faucet”

Để yêu cầu bằng Twitter, hãy nhấp vào liên kết “Twitter” và tạo một tweet với địa chỉ Ethereum của bạn được dán vào nội dung (văn bản xung quanh không quan trọng).

Thay đổi “0X000000….” vào địa chỉ và tweet của riêng bạn, bạn sẽ nhận được URL tweet của mình như sau:

Sao chép-dán URL tweet vào hộp nhập liệu

Có 3 lựa chọn về số ETH mà bạn có thể nhận được: 3 Ethers / 8 giờ, 7,5 Ethers / 1 ngày hoặc 18,75 Ethers / 3 ngày.

Sau khi nhấp vào, bạn sẽ nhận được tiền như bạn đã chọn.

Tạo giấy chứng nhận đầu tư

Minting IC tokens

Nhấp vào “Mint” để đúc IC tokens

Giao diện tạo IC Tokens

Chỉ các token đã được ủy quyền trong danh sách liệt kê để đúc token IC của họ:

Muốn token của bạn được liệt kê? Vui lòng gửi email tới business@solv.finance

 • Sau khi quy tắc mở khóa của bạn được giải quyết và tài sản ERC20 của bạn được gửi vào, IC token của bạn sẽ được tạo sau khi bạn “Ủy quyền” “Tạo” nó.
 • IC token của bạn sẽ được mở khóa theo quy tắc bạn đã giải quyết. Trong quá trình này, người dùng có thể xác nhận quyền sở hữu, chuyển nhượng, chia tách hoặc hợp nhất các IC token mà họ sở hữu.
 • Màu của IC token của bạn hiện được tạo ngẫu nhiên.

Quy tắc mở khóa – Mở khóa tuyến tính

 • Khoảng thời gian mở khóa phải được tính theo ngày theo giờ UTC và ngày bắt đầu cũng phải được tính theo giờ UTC. IC token sẽ được mở khóa sau một giây trong khoảng thời gian này.
 • Khối lượng mở khóa mỗi giây = Tổng khối lượng / Thời gian mở khóa / 86400

Quy tắc mở khóa – Mở khóa theo giai đoạn

 • Một hoặc nhiều ngày mở khóa được tính theo giờ UTC và khối lượng mở khóa của mỗi ngày được tính theo một tỷ lệ nhất định. Tổng tỷ lệ là 100%. Vào thời điểm 0 giờ đồng hồ của mỗi ngày, tỷ lệ của tổng âm lượng sẽ được mở khóa cùng một lúc.

Hoạt động của IC Token

Nhận thưởng

 • Nhấp vào “My” sau đó nhấp vào “Detail” để tìm hiểu chi tiết về token IC của bạn.
 • Nhấp vào “Claim” và thanh toán phí gas của giao dịch “Claim”, bạn sẽ nhận được tất cả các IC token có sẵn.
 • Khi tài sản mở khóa được xác nhận quyền sở hữu, khối lượng của IC token sẽ giảm tương ứng.

Chia tách

 • Nhấp vào “More” sau đó nhấp vào “Split” trên trang chi tiết của IC token của bạn, bạn sẽ thấy lớp được nhắc về các tính năng “Split”.
 • Khi số tiền phân chia (số tiền tối đa = tài sản vô thừa nhận + tài sản khóa) được giải quyết, tài sản vô thừa nhận và tài sản khóa sẽ được chia theo tỷ lệ phân chia (tỷ lệ phân chia = số tiền chia nhỏ / số tiền tối đa).
 • Sau khi tách, bạn sẽ có hai tài sản IC khác nhau (từ tài sản ban đầu), các chi tiết mở khóa (ngày bắt đầu, kỳ hạn, ngày đáo hạn và tỷ lệ mở khóa) của tài sản mới vẫn giống như tài sản ban đầu.

Ví dụ: bạn có IC token với giá trị 1000-200 trong số đó có sẵn để được xác nhận quyền sở hữu và 800 trong số đó vẫn đang được mở khóa.

Để phân chia IC token này, giả sử số tiền được chia của bạn là 600, bạn sẽ nhận được token khác nhau sau khi chia:

IC token có giá trị 400–80 trong số đó có sẵn để được xác nhận quyền sở hữu và 320 mã trong số đó vẫn đang được mở khóa;

IC token có giá trị 600–120 trong số đó có sẵn để được xác nhận và 480 trong số đó vẫn đang được mở khóa.

Chuyển đổi

 • Click “More” then click “Transfer” on the detail page of your IC token, you will see the prompted layer of “Transfer” features.
 • Fill the box “TO” with the address of someone you want to transfer to;
 • Fill the box “Amount” with the number of tokens (available) you want to transfer.
 • Nhấp vào “More” sau đó nhấp vào “Transfer” trên trang chi tiết của IC token của bạn, bạn sẽ thấy lớp tính năng “Transfer” được nhắc nhở.
 • Điền vào ô “TO” với địa chỉ của người bạn muốn chuyển đến;
 • Điền vào ô “Amount” với số lượng token (có sẵn) bạn muốn chuyển.
 • Chuyển một phần: số tiền chuyển <số tiền hiện có, tài sản của bạn sẽ được chia theo tỷ lệ (số tiền chuyển / số tiền hiện có), và giao dịch sẽ được thực hiện sau khi tách.
 • Chuyển toàn bộ: số tiền chuyển = số tiền hiện có, bạn có thể chọn tùy chọn “Giữ chứng chỉ sau tất cả các lần chuyển” hoặc không.

Hợp nhất

 • Nhấp vào “More” sau đó nhấp vào “Merge” trên trang chi tiết của IC token, bạn sẽ thấy lớp các tính năng “Merge” được nhắc nhở.
 • Chọn ID của IC token của bạn mà bạn muốn hợp nhất với nhau;
 • Nhấp vào “Merge” và thanh toán phí gas của giao dịch “Merge”, giá trị của tài sản được hợp nhất sẽ giảm xuống “0” và giá trị của mã thông báo ban đầu sẽ được tăng lên tương ứng.
 • Các IC token có thể được hợp nhất khi chúng ở trong cùng một mô hình mở khóa và trong cùng một khoảng thời gian mở khóa. Tất cả nội dung IC được hợp nhất với token đầu tiên và ID của nội dung được hợp nhất là ID của token đầu tiên.

Trading IC Tokens

Trading IC Tokens on OpenSea

Listing Your IC Token on OpenSea

 • Nhấp vào “Trade” trên trang chi tiết của IC token, bạn sẽ chuyển đến trang chi tiết của token này trên Opensea
 • Bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết về IC token trên Opensea, bao gồm trạng thái mở khóa, chủ sở hữu, lịch sử giá và lịch sử giao dịch, v.v.
 • Các hoạt động cơ bản của IC token cũng có sẵn trên Opensea. Bạn có thể bán, chuyển token của mình hoặc làm mới siêu dữ liệu.

Nhấp vào “Sell”, sẽ có trang chi tiết liệt kê IC token của bạn trên Opensea:

 • Để bán IC token của bạn, bạn nên chọn một phương thức bán.
 • Có bốn phương pháp bán trên Opensea – Định giá, đấu giá kiểu Hà Lan, đấu giá theo giá tăng dần hoặc bạn có thể chỉ định một địa chỉ được phép mua.
 • Nhóm IC token của bạn với những người khác dưới dạng bán theo gói
 • Opensea sẽ thu 2,5% so với giá bán thành công.

Đưa ra đề nghị trên OpenSea

 • Chọn Nhấp vào IC token và chuyển đến trang chi tiết của nó trên Opensea, nhấp vào “Make Offer”
 • Nhập ưu đãi giá của bạn và thời gian hết hạn trên cửa sổ được nhắc, nhấp vào “Maker Offer” để đưa ra giá của bạn cho chủ sở hữu.
 • Khi số dư tài khoản của bạn không đủ cho ưu đãi giá của bạn, hãy nhấp vào “Convert ETH” để nhận thêm tiền.

Thông tin thêm:
Medium: https://solv-finance.medium.com/
Facebook:https://www.facebook.com/SolvFinance
Twitter:https://twitter.com/SolvFinance
Telegram:https://t.me/SolvFinance hoặc https://t.me/SolvFinanceVietnam
Weibo: https://weibo.com/7579375670/

- Advertisement -

Tin mới cập nhật

ChatGPT phân tích 9 yếu tố có thể kết thúc Bitcoin như chúng ta biết

rong bối cảnh này, Finbold đã tìm hiểu thông tin từ nền tảng trí tuệ nhân tạo ChatGPT được phát triển bởi OpenAI để hiểu những yếu tố có thể khiến Bitcoin kết thúc như chúng ta biết hiện tại. Chúng tôi đã đặt câu hỏi "Có gì có thể chấm dứt Bitcoin như chúng ta biết?" cho phiên bản trí tuệ nhân tạo cao cấp nhất của ChatGPT-4. Qua phân tích này, trở nên rõ ràng rằng loại tiền điện tử tiên phong này đối mặt với một loạt thách thức, cả từ bên ngoài và bên trong, được đề cập dưới đây:

Bitcoin có thể đạt 46.000 đô la vào năm 2024 – Phỏng vấn với...

Bitcoin có khả năng lấy lại một số mức giá đã mất vào cuối năm, nhưng những người hodler nên chuẩn bị cho những mức giá thấp địa phương trước tiên, theo quan điểm của đồng sáng lập DecenTrader. Tổng quan về giá Bitcoin có thể đạt 35.000 đô la vào cuối năm 2023, mặc dù giá sẽ đi xuống trong quá trình diễn ra.

Tóm tắt sự kiện BUIDL Station Hà Nội với chủ đề “Web3 Wonderland!!!”

DoraHacks, một trong những đơn vị tổ chức các sự kiện Hackathon hàng đầu trên thế giới đã tổ chức thành công sự kiện BUIDL Station Hanoi với chủ đề "Web3 Wonderland" tại Tân Hồng Hà Complex vào ngày 5 tháng 9 vừa qua.

Top 5 Dự đoán giá Bitcoin từ tháng 4 năm 2023 trở đi

Chân thành thừa nhận rằng mọi người đều thích những dự đoán giá Bitcoin tốt, và nhiều người quan tâm đến những gì các chuyên gia có để nói về chủ đề này. Suốt nhiều năm qua, nhiều nhà phân tích và nhân vật công khai đã đưa ra dự đoán của mình. Một số đã chính xác, trong khi một số khác lại sai một cách thảm hại. Thậm chí có những dự đoán đã đi vào lịch sử tiền điện tử, như dự đoán nổi tiếng của John McAfee trước khi ông qua đời.

Những Nhà Khai Thác Đang Bán Hơn 100% Lượng Tiền Đào Được

Một bài viết trên CryptoSlate cho biết một hiện tượng đáng chú ý đang diễn ra trong thị trường tiền điện tử. Theo đó, những nhà khai thác đang bán lượng tiền đào được vượt quá 100% so với số lượng đã được khai thác. Điều này có thể gây ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường và tạo ra nhiều câu hỏi về hoạt động của các nhà khai thác tiền điện tử.
- Advertisement -
- Advertisement -